Vi har lavet et realitytjek, omfavnet virkeligheden og kigget ind i fremtiden via navne-, logo- og identitetsskift.

Vi er gået fra at være Moment Fotografi + Film til at være Moment Studio. Bag navneændringen ligger en naturlig opdatering til markedet for fotografi- og filmproduktioner anno 2016.

Det traditionelle reklamefotografi var vores produkt per se i de første leveår, men via kundernes efterspørgsel de seneste fem år er vores services blevet flere og mere mangfoldige.

Navneskiftet skaber både en intern og ekstern forståelse for vores udvikling, kompetencer og kultur. Vi har allerede produceret film i flere år, ligesom kreativ sparring, studiefaciliteter og foodstyling altid har været en vigtig del af kerneforretningen. Vores nye navn og identitet er en selvfølgelig omfavnelse af alle produkterne.

I 2016’s mangfoldige mediebillede er de dygtige virksomheder tilstede på et mix af print, web og film. På tværs af disse platforme jonglerer de med traditionelt kommercielle såvel som mere contentdrevne kommunikationer, og vi har setuppet, der kan møde deres ambitioner. Det er afgørende, at vi kan gå indforstået ombord i kundernes overvejelser, og den nye platform er udgangspunktet herfor.

Navneskiftet er således meget mere end bare et navneskifte. Det er en ’kiggen-fremad’, en motor for udvikling og en skarpere position i et produktionsmarked, der både lokalt i Aarhus og på landsplan tæller mange dygtige virksomheder.

Moment Studio FTW!